Các chủng vân tay và tính cách

Bằng cách phân tích sinh trắc dấu vân tay, V-talents có thể giúp bạn khám phá ra các vị trí tiềm năng vượt trội. Từ đó có thể xác định được điểm mạnh và điểm yếu trong tố chất bẩm sinh của bạn. Giúp bạn cân bằng não bộ bằng các phương pháp khoa học.

Công nghệ sinh trắc học dấu vân tay – Khoa học Dematoglyphics

Dựa trên hơn 8000 công trình nghiên cứu và những thành tựu nghiên cứu về tiềm năng con người, các nhà khoa học trên thế giới đã đúc kết công trình nghiên cứu về nghành khoa học dấu vân tay (Dermatoglyphics) có liên quan đến sự phát triển và hình thành não bộ con người. Kiểm chứng cho thấy sinh trắc học dấu vân tay là cách duy nhất để khám phá tiềm não bộ.

Các chủng vân tay chính và tính cách cơ bản

  • Vân xoáy (Whorl): Đại Bàng
  • Vân móc (Loop): Nước
  • Vân sóng (Arch): Núi
cac-chung-van-tay
Các chủng vân tay chính

Xem chi tiết tại link  tài liệu Sinh trắc vân tay V-talents


Xem thêm

Dịch vụ sinh trắc vân tay tại các tỉnh

One thought on “Các chủng vân tay và tính cách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *