Chủng vân tay WD

 Được ví như tắc kè hoa  đó là Chủng vân tay WD bởi khả năng thích ứng môi trường tốt của những người mang chủng vân tay này.  Chủng vân tay WD Họ biến hóa để phù hợp với môi trường, linh hoạt, có khả năng giao tiếp tốt, giao…