Sinh trắc vân tay tại Hà Giang

Trung tâm Phát triển Tiềm năng Việt (V-talents) chuyên cung cấp các sản phẩm giáo dục ý nghĩa và chất lượng nhất. Trong đó có sản phẩm Sinh trắc vân tay tại Hà Giang, V-talents mang đến cho cộng đồng nơi đây sản phẩm giáo dục ứng dụng công nghệ…