Sinh trắc vân tay cho trẻ em

V-talents mang sinh trắc vân tay cho trẻ đến mọi nhà. Với phương châm “vì cộng đồng” hướng đến mục tiêu “vì 1 thế hệ trẻ Việt thành công hơn, hạnh phúc hơn”. Khi làm dịch vụ sinh trắc vân tay cho trẻ em sẽ: Giúp cha mẹ khám phá…
1 6 7 8