Chủng vân tay WD

 Được ví như tắc kè hoa  đó là Chủng vân tay WD bởi khả năng thích ứng môi trường tốt của những người mang chủng vân tay này.  Chủng vân tay WD Họ biến hóa để phù hợp với môi trường, linh hoạt, có khả năng giao tiếp tốt, giao…

Các chủng vân tay và tính cách

Bằng cách phân tích sinh trắc dấu vân tay, V-talents có thể giúp bạn khám phá ra các vị trí tiềm năng vượt trội. Từ đó có thể xác định được điểm mạnh và điểm yếu trong tố chất bẩm sinh của bạn. Giúp bạn cân bằng não bộ bằng các phương…