Welcome to V-talents

VSC 8X Đăng ký

Welcome to V-talents

VSC 8X Đăng ký

Chủng vân tay hiếm AU-AR

Chủng vân tay hiếm AU – AR là chủng vân tay thuộc chủng vân tay ARCH. Tỷ lệ chủng vân tay ARCH của người Việt Nam chỉ là 5%.  Đặc tính chủng vân tay hiếm AU – AR Những người sở hữu vân tay chủng AU – AR thường rất…

Phương pháp dạy con đọc sách

Sách được ví như một món ăn tinh thần, không chỉ của người lớn mà của trẻ nhỏ. Sách là chiếc gối đầu giường đưa trẻ đến những miền đất xa xôi, những điều mới lạ với trí tưởng tượng không giới hạn của chúng. Thế nhưng, hầu hết mọi…