Sinh trắc vân tay tại quận Tây Hồ

Sinh trắc vân tay đã được ứng dụng rộng rãi vào giáo dục những năm gần đây, đặc biệt hữu ích với những bạn nhỏ. Trung tâm phát triển tiềm năng Việt tự hào khi là đơn vị mang dịch vụ này đến với nền giáo dục Việt Nam. Sinh…