Chủng vân tay hiếm AU-AR

Chủng vân tay hiếm AU – AR là chủng vân tay thuộc chủng vân tay ARCH. Tỷ lệ chủng vân tay ARCH của người Việt Nam chỉ là 5%.  Đặc tính chủng vân tay hiếm AU – AR Những người sở hữu vân tay chủng AU – AR thường rất…